Församlingar satsar på konfirmander

Flera församlingar i Blekinge ska försöka göra konfirmandarbetet bättre och få fler ungdomar att konfirmera sig.

Lunds stift har den högsta konfirmandstatistiken i landet, men vill nu få ännu större andel av de 15-åringar som är medlemmar i Svenska kyrkan att konfirmera sig.

Genom olika projekt där man bland annat satsar på unga konfirmandledare, konfirmandrekrytering och kvalitetssäkring så ska man få 60 procent av ungdomarna att konfirmera sig år 2009.

Blekingepastorat som deltar är Karlskrona-Aspö, Rödeby, Lyckå, Karlshamn, Jämshög och Bräkne-Hoby.