Debatt om Hågelbyparkens framtid

Botkyrka kommun vill utreda om det skulle gå att bygga en familje- och upplevelsepark i Hågelbyparken.

Det finns nämligen en intressent som vill göra just det. Kommunen är positiv, men det finns andra som inte är lika entusiastiska. På Botkyrka Ridsällskap, som har sin anläggning i anslutning till det aktuella området, är man mycket kritisk till förslaget.