Fortsatt satsning mot grov brottslighet

Polisen kommer att fortsätta med sin satsning mot den grova, organiserade brottsligheten i länet nästa år. Projektet, som gått under namnet Nova, har pågått i fyra år och skulle egentligen avslutas vid årsskiftet, men länspolismästaren Carin Götblad vill ha en fortsättning.

Drygt 150 av länets kända brottslingar har satts upp på en särskild lista, och målet var att minst 100 av dem skulle fällas för brott under 2006 och 2007. Det målet har nåtts, enligt länspolismästaren.

I Nova ingår också att försöka förhindra att ungdomar dras in i kriminella grupper.