Ingen mer kommunal hjälp till muslimer

Karlstads kommun ger upp sina försök att hitta en lämplig lokal till Islamiska kulturföreningen.

Enligt Annette Borneland, enhetschef på teknik- och fastighetsförvaltningen i Karlstad, beror det på att man gjort allt man kan från kommunens sida. Sedan januari har man sökt lokaler hos privata fastighetsägare men endast hittat ett fåtal, och ingen av dem passat föreningens behov.