Ungas flytt skapar problem

Många kommuner i landet kommer att få stora svårigheter att rekrytera kompetent arbetskraft i framtiden. Bland de kommuner som kommer att drabbas värst nämns Lessbo, enligt Statistiska Centralbyrån, SCB, som gjort undersökningen.

Inom ett par år väntar stora pensionsavgångar inom till exempel skolan. Men i över 200 kommuner kommer man att ha svårt att ersätta de som går i pension.

Enligt Tor Bengtsson, som är en av dem som gjort undersökningen, har vissa av dessa kommuner samtidigt hög arbetslöshet, men de arbetslösa saknar rätt utbildning. Dessutom är det kommuner som många unga väljer att flytta ifrån.