Eldsvåda i Offerdal

En brand har brutit ut i en gammal verkstad i Ede i Offerdal. Brandkåren i Änge är på plats med förstärkning från Nälden. Ingen människa har kommit till skada, enligt SOS alarm.