Döda fiskar i Hjälmaren

En omfattande fiskdöd har konstaterats i Hemfjärden och Mellanfjärden i Hjälmaren.
Läget är mycket bekymmersamt, säger Per Nyberg, fiskeribiolog vid Fiskeriverket.

-Det troliga är att det fanns något i vattnet som plötsligt blev giftigt. Det var troligen en form av kväve som heter nitrit som kan gå in i blodet och ersätta syret, säger Per Nyberg. 
Det enda Fiskeriverket nu kan göra är att invänta analysresultaten och dra slutsatser och bestämma vilka åtgärder som måste göras inför framtiden.
Läget är mycket bekymmersamt eftersom Mellanfjärden är Hjälmarens viktigaste område för gösens uppväxt, säger Per Nyberg.