Ljusnarsberg, Laxå och Degerfors drabbas av minskad sysselsättning

Tre kommuner i Örebro län, Ljusnarsberg, Laxå och Degerfors tillhör de elva kommuner i landet där sysselsättningen bedöms minska med mer än åtta procent.

Det framgår av Statistiska centralbyråns (SCB) arbetskraftsundersökning och rapporten Fokus på näringsliv och arbetsmarknad.
Det som främst utmärker de elva kommunerna är åldersstrukturen. De har betydligt färre personer i åldrarna mellan 20 och 35 år än riket i snitt. Samtidigt är gruppen 55 år och äldre större.
I de elva kommunerna flyttar de unga ut och få flyttar in. Och av de äldre jobbar många som lärare, poliser, kontorspersonal och barnmorskor. Samtidigt är utbildningsnivån lägre i kommunerna vilket kan innebära svårigheter att rekrytera ny personal efter pensionsavgångarna.
Ett annat utmärkande drag hos de kommuner som kommer att drabbas mest av minskad sysselsättning är att kommunen är betydligt viktigare som enskild arbetsgivare än i riket som helhet.
SCB:s studie baseras på sysselsättningsmönstret under 2000-talets första fem år.