EU:s passunion växer

EU:s passunion Schengen utvidgas den 21 december med ytterligare nio länder. Därmed försvinner passkontrollerna vid resor till en rad öst- och centraleuropeiska stater och Schengenunionens yttergräns flyttas till Ryssland, Moldavien, Bulgarien och Rumänien.

Utvidgningen av Schengenunionen godkändes vid ett möte i Bryssel idag med EU:s justitieministrar.

De nio nya medlemmarna i Schengen är Polen, Estland, Lettland, Litauen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Malta och Slovenien.