Bensin kan få innehålla mer etanol

Inom EU diskuteras nu förslag att tillåta en högre inblandning av etanol i bensinen. För närvarande blandas ju bensinen i Sverige med fem procent etanol. Enligt det nya förslaget ska man tillåta en etanolinblandning på tio procent.

Detta är en del i EU:s klimatåtgärder, som miljöminister Andreas Carlgren hoppas ska genomföras snart.

– EU-kommissionen har förberett sitt förslag. Vi räknar med att i det paket, som läggs i januari, kommer det här att ingå som en del.

– Sedan är det upp till oss länder, som kommer att ha ordförandeskapet de närmaste åren att driva det till beslut och där samarbetar vi mycket nära med Tjeckien och Frankrike, för att det ska bli avklarat, innan Sverige har ordförandeskapet 2009.

EU ej enigt om kriterier
EU har lagt fast ett mål, att tio procent av drivmedlen för transporter ska vara biobränslen år 2020.

Vid det senaste ministerrådsmötet för en vecka sedan var länderna överens om målet, men inte hur man ska nå dit. Man har inte enats om vilka kriterier som ska gälla för att uppfylla kravet på hållbar produktion.

I den strategi för introduktion av biobränslen, som har sammanställts av EU-kommissionen, sägs ingenting om, att EU skulle förbjuda import av biobränsle, som inte har producerats på ett hållbart sätt.

Målsättningen kan bli komplicerad
I Malaysia och Indonesien till exempel anlägger man oftast de kontroversiella palmoljeodlingarna genom att hugga ner regnskogen och samma sak kan gälla för Brasilien och deras sockerrörsodlingar.

Ett enkelt mål om tio procents inblandning av biobränsle i drivmedel kan bli mer komplicerat, än man har räknat med.

– Sverige kommer att genomföra detta. så fort det finns de lagliga förutsättningarna och lagliga möjligheterna.

När tror du själv att det skulle kunna genomföras i Sverige?

– Idealiskt sätt så skulle vi kunna se det här vid våra mackar 2010 men det vågar jag ännu inte lova, men det är dit jag vill komma för att jag vill att detta arbete ska gå fort och EU ska ju sedan till 2020 ha nått tio procent biobränsle på alla sina drivmedel, säger Andreas Carlgren.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se