18 år sedan Berlinmuren föll

I dag, fredagen den 9 november är det 18 år sedan, som Berlinmuren föll och hela gränsen mellan de tyska staterna öppnades. Men hur många människor, som faktiskt dog, när de försökte ta sig över muren, eller gränsen, under de år den fanns, det är fortfarande oklart. Ny forskning ska nu ge svaret.

När muren byggdes 1961 hade tre och halv miljoner östtyskar redan lämnat landet, flyttat till Västtyskland. Men med muren på plats var det inte tal om flytt längre, utan om flykt, för de som ville ut.

Hundratals dog när de försökte, men var det 700 eller rentav 1 200 som dog på den inre tyska gränsen?

När forskare nu de senaste två åren har kartlagt människors flykt i själva Berlin i detalj, så har de insett, att alla inte kan räknas som muroffer, definitivt inte de, som finns med i statistiken två gånger, sådana exempel finns.

Forskare hittar hittills okända offer 
Inte heller de, som kanske sårats av skott från östtyska gränsvakter, men sedan ändå överlevt. Eller de, som hittats döda i Berlins vatten och förmodats vara östflyktingar, men som nu vid närmare efterforskningar har visat sig vara drunknade västberlinare.

Sedan fanns också människor, som dog i hjärtsjukdomar på gränsen. Och östtyska gränssoldater, som sköt varandra av misstag.

Men forskarna har också hittat hittills okända muroffer, när de jämfört alla källor. Nu vill de gå vidare och till 2011, 50 år efter murbygget, kartlägga inte bara staden Berlin, utan alla offer på hela den inre tyska gränsen, berättar historikern Martin Sabrow.

Varje människoöde ska kartläggas
Kartläggningen gäller inte bara antalet döda utan också varje människoöde, säger Martin Sabrow. En uppgift blir att skriva en biografi över varje offer. Kanske leder kartläggningen till att dödstalen på muren och gränsen får skrivas ner, tror Martin Sabrow.

- Vi kommer att få leva med tal, som inte är lika uppseendeväckande, men vi behöver inte sådana tal. Karaktären på DDR-regimen avgörs inte av, om det var 700 eller 1 200 som dog på gränsen.

Per Eurenius, Berlin
per.eurenius@sr.se