SCB spår dyster framtid för Emmaboda

Framtiden för Emmaboda är mörk. Det spår statistiska centralbyrån, SCB , i sin senaste prognos över arbetsmarknad och sysselsättning.

Emmaboda kommun är en av de elva kommuner i landet som SCB ger en mörk framtidsbild.

Och endast i 74 av landets 290 kommuner kommer man att få ta del av en sysselsättningsökning.

Arbetslösheten fortsätter att minska och antalet unga som nu kommer ut på arbetsmarkanden är den starkaste som uppmätts och arbetslösheten i länet är i dag mycket låg och i Kalmar tillexempel så är den den lägsta i mannaminne som man utrycker det från kommunalråd och arbetsförmedling.

Men det som ställer till det på sikt enligt SCB är den demografiska utvecklingen, det vill säga åldersstrukturen.

Vi bli allt äldre i länet och där ger SCB en mörk bild av Emmaboda som man placerar i den grupp på 11 kommuner där sysslsättningen spås minska med 8% eftersom antalet invånare i åldrarna 20 till 35 är mycket lågt samt att  utbildningsnivån är lägre än i andra kommuner. Det gör enligt SCB det svårt att rekrytera personal i framtiden. Men de siffrorna har Lars Häggbrink som är chef för arbetsförmedlingen i Torsås-Emmaboda att riktigt ta till sig.

- Emmaboda har haft en positiv utveckling, speciellt under andra halvan av 2007 så vi har inte märkt av detta. Vi har en öppen arbetslöshet på 1,8 procent, det motsvarar ungefär 85 personer, säger Lars Häggbrink.

En kritisk fråga som man också måste ställa till den här senaste statistiken från SCB är också om man räknat med att Emmaboda är en inpendlingskommun. Det vill säga många bor i grannkommner och i Blekinge och pendlar till jobben i Emmaboda.

- Jag kan inte säga att det kan vara så, men det är en möjlighet ja, säger Lars Häggbrink på Arbetsförmedlingen i Torsås-Emmaboda.