Arbetslösheten sjunker

Arbetslösheten minskar i länet. I oktober var 4 325 länsbor öppet arbetslösa, 2,6%. Det är en minskning med nästan 1 000 personer jämfört med för ett år sedan.

Mest minskade arbetslösheten i Dorotea där den nästan halverats från 55 ned till 31 arbetslösa.

Bland de unga i länet minskar inte arbetslösheten i samma takt. 1 115 unga saknade arbetet i oktober, en minskning med 170 personer. Antalet långtidsarbetslösa ungdomar ökade från 64 ifjol till 152 idag.

Arbetslösa

KOMMUN    Antal   i %   Antal  i %      Diff i %

              200710 % 200610 % %

VILHELMINA 144 3,3 227 5,2 -37

DOROTEA 31 1,8 55 3,2 -44

ÅSELE 64 3,6 71 3,9 -10

LYCKSELE 209 2,7 255 3,3 -18

SORSELE 41 2,5 59 3,7 -30

STORUMAN 119 3,1 169 4,4 -30

SKELLEFTEÅ 1 199 2,7 1 360 3,1 -12

MALÅ 62 3,1 49 2,4 26

NORSJÖ 57 2,2 67 2,6 -15

UMEÅ 1 976 2,6 2 473 3,2 -20

NORDMALING 121 2,7 139 3,1 -13

ROBERTSFORS 122 2,9 140 3,3 -13

VINDELN 65 2,0 80 2,4 -19

VÄNNÄS 88 1,7 142 2,8 -38

BJURHOLM 27 2,0 17 1,2 59

LÄNET 4 325 2,6 5 304 3,2 -19

RIKET 148 489 2,5 180 563 -18 -18