Farliga bakterier har kartlagts

Farliga bakterier som kan orsaka svåra sjukdomar har påträffats hos slaktade nötkreatur i Skåne. För första gången har livsmedelsverket kartlagt bakterier hos nötkreatur.

De som gjort kartläggningen poängterar vikten av god hygien. Resultatet av undersökningen är en påminnelse om hur viktigt det är.

– Jag skulle inte säga att resultatet är alarmerande. Det bekräftar väl den nivå som vi har tänkt oss att det skulle kunna ligga på, säger projektledaren Mats Lindblad.

I livsmedelsverkets undersökning av 134 slaktade nötkreatur i Skåne hade 2 VTEC-bakterier i sig. När smittan kommer till människor kallas den för EHEC och kan orsaka svåra diarréer och njursvikt.

Sedan 1999 har 40 fall rapporterats in i Skåne från personer som fått i sig smittan med maten.

– Det var ju ett utbrott med korv i Skåne 2002. Då drabbades ett barn som fick hjärnskador, säger Mats Lindblad.

Tanken är att resultaten från undersökningen ska utveckla slakteriernas egna kontroller och möjligheter att angripa VTEC-bakterierna. Men god hygien är viktigt.

– Rapporten är ju en naturlig del av vår verksamhet. Vi jobbar med det här varje dag och den belyser viken av att ha mycket god slakthygien, säger Thomas Olander, vd vid Ugglarps slakteri.