Regeringen kan komma att försena trafiken på Botniabanan

Den största svenska järnvägssatsningen i modern tid, Botniabanan, riskerar att stå oanvänd under flera år. Det kan bli följden om regeringen skjuter på upprustningen av Ådalsbanan.

Banverket redovisade på torsdagen på regeringens uppdrag sitt reviderade planförslag. Flera stora järnvägsinvesteringar i Norrland hotas av flera års förseningar. Dessutom riskerar Botniabanan att stå oanvänd trots att den beräknas kosta minst 15 miljarder kronor att bygga.

-Banverkets investeringsbudget urholkas kraftigt då prisstegringarna är och blir mycket högre än vad regeringen räknat med i sin budget, konstaterar Banverkets planeringsdirektör Katarina Norén.

Prisökningarna kommer under en treårsperiod att äta upp mellan 780 miljoner kronor och 2,5 miljarder kronor av Banverkets anslag för järnvägsinvesteringar.

Ådalsbanan försenas -Får vi ingen kompensation för prisökningarna tvingas vi skjuta på upprustningen av Ådalsbanan ytterligare ett år, vilket innebär att tågen kommer att kunna rulla för fullt igen mellan Sollefteå och Sundsvall först 2014. Det får även konsekvenser för Botniabanan som beräknas bli klar 2010, säger Katarina Norén.

Länstrafikbolagen som bildat Norrtåg har aviserat att de inte kommer att starta persontågstrafiken på Botniabanan förrän Ådalsbanan är upprustad. -De anser att de utlovade tidsvinsterna mer eller mindre försvinner och då kan tågtrafiken inte göra sig gällande i konkurrens med flyg och andra transportsätt. Det vore ju ett stort samhällsekonomiskt slöseri om Botniabanan inte kan utnyttjas när den blir färdigbyggd, menar Katarina Norén.

Banverket ser två möjligheter att komma ur knipan.

Lån kan lösa krisen -En direkt lösning är att regeringen skjuter till mera pengar i anslaget för att kompensera de extra prisökningarna. En annan lösning är att även Ådalsbanan lånefinansieras, säger Katarina Norén.

Om regeringen inte skjuter till mer pengar föreslår Banverket förutom att Ådalsbanan senareläggs att även hela Haparandabanan senareläggs.

Banverket varnar även för att upprustningen av godsstråket väster om Vänern måste skjutas på framtiden om Banverkets investeringsplan inte kompenseras för prisökningarna.

Hittills i år har priserna ökat med fyra procent medan Banverkets anslag endast räknats upp med 1.9 procent.

De stora järnvägsprojekten Citybanan i Stockholm, Göteborg-Trollhättan, Hallsberg-Mjölby samt Mälarbanans första etapp drabbas inte eftersom det rör sig om lånefinansierade investeringar.

Regeringen kommer i december att fastställa Banverkets reviderade framtidsplan och i mars 2008 väntas regeringen lägga en infrastrukturproposition som berör de stora järnvägssatsningarna för perioden 2010-2019.

Ove Byström/TT