Skolverket kritiserar kommunen

Skolverket kritiserar Gotlands kommun för att de inte ha gjort tillräckligt stora ansträngningar för att minska frånvaron för två elever på en skola på Gotland.

Eleverna var på en termin förra året borta från skolan runt fyrtio dagar var. Det ligger förutom på föräldrarnas även på kommunens ansvar att se till att skolpliktiga elever kommer till skolan. Om inte så görs så ska kommunen utreda skälen till det och upprätta ett åtgärdsprogram, vilket Skolverket hävdar att kommunen inte gjort.

Eleverna är nu tillbaka i skolan igen, men Skolverkets kritik kvarstår. Senast den 4 februari nästa år vill Skolverket ha svar på vad Gotlands kommun i framtiden ska göra för att förebygga att sådant här händer.