Ny rapport om Bengtsfors

Ont om jobb- och ont om arbetskraft, när de unga flyttar. Nu kommer en ny dyster rapport om Bengtsfors framtid.

215 av Sveriges 290 kommuner kommer att få en minskad sysselsättning de närmaste åren och för elva av dem blir nedgången större än åtta procent, enligt Statistiska Centralbyrån. I den gruppen ingår både framgångssagan Gnosjö och krisrubrikernas Bengtsfors. 

- Det som är gemensamt för dem är att det finns en stor utflyttning av ungdomar efter gymnasiestudiernas slut. Det innebär att det blir färre som kan gå in i förvärvsarbetet jämfört med den grupp som är på väg att lämna på grund av pension, säger Tore Bengtsson på SCB. 

De unga flyttar och återvänder inte. Det är brist på högutbildade. Kommunen är viktigare som arbetsgivare än i andra kommuner. Det är särdragen för ”de elva”. 

Bengtsfors har haft den högsta arbetslösheten i länet efter de många industrinedläggningarna. Nu är kommunen sakta på väg åt rätt håll, men Tore Bengtsson ser risken för en omvänd situation: Svårigheter att rekrytera till de jobb som ändå finns kvar i kommunen. 

- Risken finns att arbetslösheten inte matchar den arbetslöshet som uppstår.
Bosse Adriansson
bo.adriansson@sr.se