Osäker framtid för Haparandabanan

Det finns en risk att alla transporter till Ikea och Karlsborgsverken stoppas då Haparandabanans framtid är osäker. Ökade kostnader och minskade anslag är anledningen till en urholkad investeringsbudget hos Banverket och då ligger Haparandabanan i riskzonen.

Det finns alltså risk för att Banverket måste senarelägga hela Haparandabanan. Något som får konsekvenser bland annat för Ikea, Billerud i Karlsborg och finska Outukumpu.  

- Om prisutvecklingen fortsätter så här måste vi stoppa all trafik på Haparandabanan från 2012, det säger Katarina Norén, samhälls- och marknadschef på Banverket.

- Det går 18 lastbilar på ett godståg så det här skulle innebära väldiga samhällsförluster. Med den prisutvecklingen vi har blir det en absurd skillnad mellan anslagen vi får och de verkliga kostnaderna.

- Våra samarbetspartners satsar på oss men vi kan inte uppfylla våra löften. Det innebär att trovärdigheten för staten minskar kraftigt, säger Katarina Norén.