JO-kritik mot Örebro läns landsting

Justitieombudsmannen, JO, kritiserar Örebro läns landsting och menar att två höga chefer brutit mot yttrande- och meddelarfriheten. Det var efter att överläkaren Göran Schedvin på Universitetssjukhuset i Örebro, skrivit kritiska debattartiklar i pressen 2006, som cheferna sa åt honom att sluta skriva.

Schedvin upplevde då sin yttrandefrihet kränkt, vilket ledde till att han sa upp sig och gjorde en JO-anmälan. 
Nu kritiserar alltså JO landstinget och påminner om hur viktigt det är med ordval, så att landstingsanställda inte känner att de får sin yttrandefrihet inskränkt.