Minskat flyktingmottagande i Hällefors

Hällefors kommun ska minska sitt flyktingmottagande. Efter att i många år tagit emot 50 kvotflyktingar per år minskas det nu till 40 flyktingar nästa år och 30 året därefter. Orsaken är bland annat att det är mycket svårt för flyktingarna att få jobb i Hällefors.

Enligt kommunalrådet, socialdemokraten Pentti Supponen, så är Hällefors näst sämst i hela landet på att få in flyktingar och invandrare på arbetsmarknaden.
Dessutom finns en oro för ekonomin i kommunen, när fler väljer att bo kvar och blir arbetslösa.
Hällefors kommun har de senaste tio åren tagit emot 50 kvotflyktingar per år. Det är flyktingar som väljs ut i flyktinglägren eftersom deras situation är särskilt allvarlig.

Sen Eero Kumpujärvi började som flyktingsamordnare 1988 har han varit med om att ta emot 1 200 flyktingar. 380 av dem bor kvar i Hällefors kommun, resten har flyttat. Arbetsmarknaden är svår, bekräftar han, men för hans del handlar det om andra saker också, när kommunen nu vill minska flyktingmottagandet.

Flera hus har rivits och det finns inte längre så många tomma lägenheter för flyktingarna att bo i. Den senaste tiden har Hällefors kommun dessutom fått extra utgifter när flyktingbarn behövt placeras ut i familjehem.
Hamisi Sanani kom med sin familj från Kambodja för två år sen. Han är medveten om att det är svårt att få jobb i Hällefors, men han är ändå tacksam över att få bo där.