Cykelväg vid Bärbyleden blev farlig

Förändringar i samband med bygget av Bärbyleden gjorde att en gång- och cykelväg blev farlig för barn som ska ta sig mellan Nyby och Löten. Det anser föräldern Sofie Haglöw, som tycker att de ansvariga prioriterat fel.

- Barnens säkerhet har värderats otroligt lågt, det tycker jag är riktigt dåligt, säger hon till Upplandsnytt.

Lennart Kunni, som är chef på gatu- och trafikkontoret i Uppsala kommun, säger precis tvärtom.

- Barnen är några vi prioriterar. Vi vet att det här är en frekvent skolväg, därför har man gjort arrangemang för att få ned farten i samband med den här övergången, säger Lennart Kunni.

Det är den nya cykel- och gångbanan över Runebergsgatan i stadsdelen Nyby, som gjort Sofie Haglöw orolig för framför allt barnens säkerhet. Förr fanns här en gångtunnel, men i och med bygget av Bärbyleden togs den bort.

Nu får cyklister och fotgängare istället korsa Runebergsgatan när de ska över bron som går över Bärbyleden. Om man kommer från bron och sedan ska över gatan innebär det att man kommer i en nerförsbacke alldeles innan korsningen. Sofie Haglöw menar att det här kan bli livsfarligt för barnen.

- När skolan är slut och det är dags för fritidsverksamhet, så måste de tar sig över korsningen. Vi pratar om barn som framför allt är under tolv år. De har ett tunnelseende och är inte uppmärksamma och säkra i trafiken, säger Sofie Haglöw.

Lennart Kunni tycker ändå att korsningen har en av de bästa lösningarna i stan när det gäller att få ner hastigheten på bilarna. Men kommunen ska nu vidta ytterligare åtgärder.

- Inget är så bra att det inte går att göra bättre. Vi ska rensa upp ytterligare så siktfältet blir bättre. Buskar ska tas bort, och farthinder ska sättas upp för cyklister så att deras fart saktas ned, säger Lennart Kunni, chef på gatu- och trafikkontoret i Uppsala kommun.

 

Märta Hulth
marta.hulth@sr.se