Resandet mellan Karlstad och Hagfors kartläggs

För första gången görs ett pendlarprojekt i Värmland och det är resenärerna som ska bistå med åsikter om hur pendlandet ska underlättas, säger Anna Olsson, projektledare på Vägverket.

Det är 250 personer som pendlar mellan Hagfors och Karlstad varje dag. Ett mål för projektet är att få så många som möjligt att åka kollektivt, men även underlätta för bilåkande med hjälp av bättre vägunderhåll. Viktigt för pendlare när det gäller kollektivtrafiken är restiden och den går att minska, enligt Lars Bull, VD för Värmlandstrafik.