Folåsa kritiseras av Skolverket

Flera ungdomshem som staten driver kritiseras i en granskning av Skolverket. På bland annat Folåsa utanför Linköping saknar en del av eleverna fullständiga betyg - och många av lärarna saknar en specialpedagogisk utbildning.

Skolverket har granskat sex ungdomshem i Sverige för att se om skolverksamheten där lever upp till de lagstadgade krav som finns.

På behandlingshemmet Folåsa bor pojkar och flickor mellan 13 och 18 år som har någon form av psykosociala problem, ibland med en bakgrund i kriminalitet och missbruk.

Delaktighet
Granskningen slår fast att Folåsa behandlingshem saknar likabehandlingsplan, att en del av eleverna saknar fullständiga betyg och att de inte känner sig delaktiga i utformningen av undervisningen. Alla lärarna utom en saknar också specialpedagogisk utbildning.

- Det är naturligtvis en brist som vi ska råda bot på. Det här är ju lärare som ändock är rutinerade och har jobbat länge inom den vanliga skolan, säger Peter Håkansson, institutionschef på Folåsa behandlingshem.

Är det svårt att få tag i lärare med den speciella utbildningen?
- Ja, för oss är det det.  

Men trots brister så är Folåsa ändå det ungdomshem som får bäst betyg i en jämförelse med de andra hemmen som granskats.

Trygghet
Per Lennermark på Skolverket som deltagit i granskningen säger att deras uppfattning är att eleverna känner sig trygga, och att personalen är engagerad och lyhörd. Störst kritik får därför Statens institutionsstyrelse för att kvalitén skiljer sig så mycket mellan de olika behandlingshemmen, från Skolverkets sida anser man att bristen på tillräckligt bra ledarskap är en av anledningarna.

Misslyckande
Peter Håkansson på Folåsa tror att den främsta anledningen är att de ungdomar som finns på hemmen har olika typer av problem och kräver olika mycket vård och undervisning.

- Skolan är kanske inte det primära uppdraget vi har, de flesta som kommer till oss har den kommunala skolan misslyckats med. Det tror jag gör att det ser olika ut, säger Håkansson.

Pelle Zettersten
pelle.zettersten@sr.se