Pendlarparkeringar byggs på Vikbolandet

Möjligheten att pendla med buss från Vikbolandet till Norrköping ska bli bättre.

Kommunen jobbar nu för att se över om särskilda pendlarparkeringar kan byggas där dom som vill åka kollektivt kan ställa sina bilar.

En av platserna som är aktuell ligger vid Östra Stenby, men även andra platser finns med i den utredning som kommunen planerar att slutföra någon gång 2008.