Ja till fortsatt bergtäkt i Biskopstorp

Länsstyrelsen ger byggföretaget NCC tillstånd till att fortsätta använda bergtäkten i Biskopstorp nära Kvibille norr om Halmstad.

Tillståndet innebär att NCC får fortsätta bryta sten och makadam i femton år framåt för att sedan få söka tillstånd på nytt. Brytningen får också ske med dubbelt så stora volymer som tidigare.

Enligt Hallandsposten har de kritiska rösterna mot planerna under länsstyrelsens behandling av ärendet varit få och försiktiga. Inga boende i området har heller formellt protesterat mot att brytningen i Biskopstorp fortsätter.