"Gör Trönninge ängar till naturreservat"

En av Hallands mest värdefulla fågellokaler, Trönninge ängar, upphöjs från fågelskyddsområde till naturreservat. Åtminstone om Halmstads ledande politiker får som de vill.

Beslutet att ställa sig bakom att Trönninge ängar med omgivande marker blir naturreservat har nu klubbats i kommunstyrelsens beredningsutskott.

Ängarna ligger strax söder om Halmstad, mitt i fåglarnas flyttstråk från ryska tundran mot vintervistet söderut.

”Det är rätt beslut”
Per Magnus Åhrén, fågelskådare och naturvårdsdirektör på länsstyrelsen, tycker att Halmstadpolitikerna fattat rätt beslut.

– Jag tror det är viktigt att man får en markering av att det här på lång sikt får en högre dignitet än det har idag. Det är en av de bästa fågellokalerna i Halland tillsammans med bland annat Getterön, säger han.

Men det är ändå lite av en doldis?

– Ja, det är det. Fick det status som ett naturreservat tror jag att det skulle bli ännu mer känt.

Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen.