Miljoninvestering i testanläggning i Karlsborg

Försvarets materielverk i Karlsborg har investerat 2,5 miljoner kronor i en anläggning för solbestrålning. Anläggningen ska användas för att testa hur Försvarsmaktens materiel fungerar och reagerar i exempelvis i öknen.
– Det här är något som tillkommit när vi åker längre bort och hamnar i klimat som vår materielstock inte ens är tänkt för, säger Kurt Holm, platschef på testcenter i Karlsborg.

I takt med att utlandsuppdragen ökar i de varmare delarna av världen så har behovet av en anläggning för solbestrålning ökat.  

Anläggningen ser enkel ut. Den består av en hög stålställning med rostfria plåtar på sidorna. I taket sitter 42 stora lampor som värmer upp anläggningen till dryga 60 grader. I den värmen ska stridsfordon, containrar, airconditionsystem och annat materiel provas innan det skickas iväg utomlands.

– Vi har redan materiel och soldater i varmare länder. Det här är ett sätt att kunna garantera att materielen fungerar och är säker för soldaterna, säger Ossi Koukkula, chef för landets provningsplatser. 

Anläggningen har kostat 2, 5 miljoner kronor. Men pengarna kommer att återbetala sig enligt Ossi Koukkula:

– Det är väldigt bra för oss att kunna göra testerna på hemmaplan. Vi behöver inte åka ut och det sparar pengar.  

Försvarets materielverk satsar också på att fler länder i Europa ska komma för att testa sin försvarsutrustning i Karlsborg.

De ska även vända sig till industrier och andra verksamheter utanför försvaret:

– Vi försöker hela tiden öka vår kundbas, säger Kurt Holm.