Brister i arbetsmiljön vid Arvika sjukhus

Bristerna, som måste åtgärdas före den 30 december, gäller transport- och städavdelningen. Det konstaterar Arbetsmiljöverket efter inspektioner. Bland annat är varumottaget slitet och inte funktionellt. Vintertid uppstår lätt halka på lastkajen. En arbetsskada är anmäld som uppges bero på felaktigheter vid varumottaget.