Chefer i Sölvesborg har för lite tid

Cheferna i Sölvesborgs kommun har för lite tid för sin personal. Det anser kommunalfacket som kräver att kommunledningen förstärker ledarskapet.

Nils-Våge Svensson som är ordförande i Kommunal sektion 1 i Sölvesborg säger att chefsorganisationen har bantats ner mer än vad som är rimligt:

– Man tror man ska tjäna pengar på att dra in på allting, men jag tror inte att man tjänar så mycket i slutändan, säger han.

Facket anser att mellancheferna har för lite tid för sin personal, något som skapar stress och irritation för personalen , enligt Nils Våge Svensson. Han känner oro för att det ska uppstå situationer med frågetecken kring hur arbetsuppgifter ska utföras, som kan äventyra säkerheten för vårdtagarna.

– Problem som uppstår kanske inte hade uppstått om cheferna hade lite mera tid att vara ute på avdelningarna, säger han.

Henrik Olsson
henrik.olsson@sr.se