Moderat debatterar Transtrands skola i riksdagen

I en interpellation i riksdagen frågar moderate riksdagsledamoten Christian Holm utbildningsministern hur det går att förhindra att kommunen använder sin makt och förhalar en process för att förhindra start av en friskola.

Christian Holm vill veta vad utbildningsministern tänker göra för att förhindra att liknande fall som det i Torsby kommun inträffar, och hur han ska värna allas rätt att ta initiativ till friskoleetablering.