Förkylningsvirus kan ha saboterat HIV-vaccin

Efter misslyckandet med testerna av ett lovande HIV-vaccin nyligen pekas nu ett förkylningsvirus, som används i vaccinet, ut som en möjlig bov i dramat.

Stora förhoppningar fanns när just det här vaccinet testades. Men det visade sig inte ge nåt skydd mot HIV alls, tvärtom fanns tecken på att det gjorde försökspersonerna mer känsliga för smitta.

(Reuters)