Press på slakterier om hygien

SKÅNE. Efter att livsmedelsverket kartlagt bakterier hos nötkreatur har farliga bakterier som kan orsaka svåra sjukdomar påträffats hos slaktade nötkreatur i Skåne. Livsmedelsverket tycker att resultaten ska ses som en påminnelse om hur viktig hygienen är i slakterierna.

I livsmedelsverkets undersökning av 134 slaktade nötkreatur i Skåne hade 2 VTEC-bakterier i sig.
När smittan kommer till människor kallas den för EHEC och kan orsaka svåra diarréer och njursvikt.

Det är första gången livsmedelsverket har kartlagt bakterier hos nötkreatur.
- Siffrorna är inte alarmerande men samtidigt är det bra om man kan få ner förekomsten av bakterier, säger projektledaren Mats Lindblad som är mikrobiolog på livsmedelsverket.
Han tycker att resultaten ska ses som en påminnelse om hur viktig hygienen är i slakterierna.

Tanken är att resultaten från undersökningen ska utveckla slakteriernas egna kontroller och möjligheter att angripa VTEC-bakterierna.
Enligt Thomas Olander, vd vid Ugglarps slakteri utanför Trelleborg belyser rapporten vikten av att ha god hygien på slakterierna.