Gravid ofta deprimerad

Det är vanligt att kvinnor som väntar barn känner oro eller ångest och visar tecken på depression, enligt en studie gjord bland annat av forskare i Hong-Kong.

Mer än en tredjedel av kvinnorna i studien hade symptom på depression, och mellan 12 och 17 procent drabbades både av oro/ångest och depression under olika faser av graviditeten.

Och de som var deprimerade redan när de var gravida löpte också en högre risk att drabbas av så kallad förlossningsdepression, efter det att barnet fötts.

(Reuters)