Mindre läkemedel används i Skåne

Den negativa trenden med stora mängder läkemedel som skrivs ut till äldre i Skåne håller på att brytas. Det visar nya siffror som Region Skåne tagit fram.

En kartläggning från Sveriges kommuner och landsting visade i veckan att Skåne ligger över rikssnittet av hur mycket psykofarmaka som skrivs ut till äldre.

Men flera satsningar i Skåne gör nu att medicinering bland äldre planar ut eller minskar.

– Vi har gjort kartläggningar i flera år hur utvecklingen är. Även om vi fortfarande ligger högt så går läkemedelsanvändningen i Skåne ner, säger Annika Kragh, geriatriker och en av Region Skånes experter på medicinering inom äldrevården.