Banverket positivt till opartisk spårutredare i Lerum

Banverket ställer sig positiv till att låta en opartisk utredare se över hela spårsträckan Alingsås - Göteborg om crika ett år.

Förslaget kom från Lerums kommun, skriver kommunstyrelsens ordförande Henrik Ripa.

Han vill ha en långsiktig lösning norr om sjön Aspen och inte endast ett kort omkörningsspår.

Lerum har ju motsatt sig att Västra stambanan på den hårt belastade sträckan byggs ut till fyra spår mellan Floda och Aspen förbi Lerum.