Nobelpristagare tror på kemiska lösningar

Ytkemi kommer att spela en avgörande roll för att lösa framtidens ödesfrågor, tror årets Nobelpristagare i kemi Gerhard Ertl. Vetenskapsradion har träffat honom i Berlin.

Han är en grånad 71-åring som går med käpp numera i korridorerna på Fritz Haber-institutet i Berlin. Gerhard Ertl arbetar fortfarande, men i ganska lugnt tempo. I alla fall innan samtalet från Nobelkommittén kom.

– Dessförinnan var jag en pensionerad professor som satt här vid mitt bord och skrev en bok och funderade över utvecklingen på mitt forskningsområde. Sedan kom telefonsamtalet från Stockholm och allt förändrades totalt. 

Han satt och skrev på en bok i godan ro, men så kom nobelprisbeskedet, och då bröt det löst med telefonsamtal och mail med inbjudningar och förfrågningar om det ena och det andra.

Ozon och konstgödsel
Gerhard Ertl, ensam kemipristagare i år, har ägnat sitt liv åt kemiska processer på fasta ytor. Allt från bilkatalysatorn till ozonnedbrytningen till tillverkning av konstgödsel handlar om kemi på fasta ytor.

Professor Ertl framhäver inte sin egen förträfflighet men gärna ytkemin som sådan, vad den har gjort och vad den kan göra:

Löser klimatfrågan
För hundra år sedan lyckades ytkemister med att kunna fånga in luftens kväve och göra näring åt grödor av den. Det var avgörande för mänsklighetens utveckling menar Ertl. Utan konstgödsel hade jorden inte kunnat föda så många som vi blivit. Nu står vi inför nya ödesfrågor.

– Den globala uppvärmningen är det allvarligaste problemet, och vi måste lösa energiproblemet. Det kommer inte att finnas olja att tillgå längre, säger han.

Och vare sig lösningarna heter solceller, vätgas som används i bränsleceller, eller fusionsreaktorer som behöver extremt tåliga väggar, så blir ytkemin viktig också nu, menar Gerhard Ertl:

– Ytkemi kommer att spela en viktig roll när de här problemen ska lösas i framtiden.