Kritik mot Folåsa behandlingshem

Skolverket riktar kritik mot flera av de behandlingshem för ungdomar som drivs av Statens institutionsstyrelse.

Bland annat krititeras Folåsa i Vikingstad utanför Linköping där två barn från Filipstad tvångsvårdats.

Granskningen slår fast att Folåsa behandlingshem saknar likabehandlingsplan, att en del av eleverna saknar fullständiga betyg och att de inte känner sig delaktiga i utformningen av undervisningen. Alla lärarna utom en saknar också specialpedagogisk utbildning.

-Ja, det är naturligtvis en brist som vi ska råda bot på, säger Peter Håkansson som är institutionschef på Folåsa behandlingshem.