Läckande soptipp i Trelleborg

Förorenat vatten från en gammal soptipp i Trelleborg rinner nu rakt ut i havet. Mängden vatten som läcker ut motsvarar utsläpp från omkring 3 000 hushåll.

Hur länge det förorenade vattnet har runnit ut i havet är okänt. Det innehåller bland annat innehåller fosfor och kväve. Enligt kommunen kommer det att kosta många miljoner att sanera det förorenade vattnet.

– Mätresultaten uppfattade jag som mycket alarmerande och jag begärde att få ytterligare kompletterande mätningar, säger Eric Samuelsson (m), ordförande tekniska nämnden i Trelleborg.

Tippen som läcker är Trelleborgs gamla soptipp, Albäckstippen som fram till 974 drevs av kommunen.

Sedan delar av växtligheten i området dött i omgångar gjorde ett konsultföretag provtagningar på ytvattnet i området och därefter har ytterligare provtagningar gjorts.  Resultatet från dessa mätningar redovisades för tekniska förvaltningen och den politiska nämndsledningen för två veckor sedan.

Läckaget av lakvatten har troligen pågått en längre tid men kommunen har inte haft någon kännedom om utsläppen.

– Vi tillträdde vid årsskiftet och för oss kom det här som en fullkomlig överraskning, säger Eric Samuelsson.

Tekniska nämnden har nu beställt en utredning för att kontrollera om lakvattnet från den gamla soptippen även innehåller miljögifter. Efter nyår ska förvaltningen presentera ett förslag på lösningar men det kan bli en kostsam historia.

– Vi har fått indikationer om att det kommer att kosta alltifrån tio till 50 miljoner kronor att sanera. Det är ganska stora insatser som måste göras, säger Eric Samuelsson.