Rovdjursstammarna ökar i Norrbotten

Resultaten av vårens rovdjursinventeringar i Norrbotten är nu klara. De visar att stammarna av järv och kungsörn har ökat men att lodjursstammen är på samma nivå som tidigare. Antalet kungsörnshäckningar är det högsta på fem år.

Rovdjursinventeringen genomförs varje år i samarbete mellan länsstyrelsen och samebyarna inom länet. Inventeringens syfte är att ge underlag för utbetalningar av rovdjursersättningar till samebyarna, men också att följa utvecklingen av rovdjursstammarna.

Enligt länsstyrelsens inventeringssamordnare Linda Ersson har det varit en bra inventeringssäsong med i stort sett goda väderförhållanden. Samarbetet mellan länsstyrelsen och samebyarna har också fungerat väl.

Järvstammen växer

Järven är den art för vilken Norrbotten har ett särskilt ansvar. Den är mycket starkt hotad och i länet finns den största järvpopulationen i Sverige. Under årets inventering har totalt 45 järvföryngringar hittats. En föryngring = en familjegrupp.

- Att järven ökar något är mycket glädjande, skriver Karina Lövgren, fältchef vid länsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Att stammen ökar och med detta möjligheterna för järven att överleva, innebär också att det blir lättare för länsstyrelsen att stödja samebyarna med olika skadeförebyggande åtgärder.

Lodjur, örn och varg

Antalet lodjursföryngringar ligger i hela länet på samma nivå som tidigare, men i Tornedalen har antalet lodjur ökat något. Där har också skyddsjakt på lo utförts under våren.

För kungsörn upptäcktes i år 69 häckningar, vilket alltså är det högsta antalet i länet på fem år.

Varg är det rovdjur som väcker de starkaste känslorna, och samtidigt den som kan röra sig över störst ytor.Länsstyrelsen har under året kunnat säkerställa att fyra vargindivider uppehållit sig i länet under längre eller kortare period. Tre av dessa har varit försedda med radiosändare. Det är den varg som nu uppehåller sig i östra Norrbotten, den varg som rör sig i mellersta Västerbotten, samt den varg som avlivades i februari månad i fjällområdet. Den fjärde vargindividen som rört sig genom länet är den så kallade Pessinkivargen.

Björnen ingår inte i inventeringen

En art som inte omfattas av inventeringen är björnen. Skälen till detta är att det inte finns några bra inventeringsmetoder med rimliga kostnader.

- Att björnstammen ökar är helt fastställt, och resultaten av årets björnjakt visar också på att den finns i alla länsdelarna. Björnen är idag den rovdjursart som åstadkommer de största skadorna för rennäringen, och vi letar formerna för en stärkt björnförvaltning, skriver Karina Lövgren i länsstyrelsens pressmeddelande.