Samarbete ger förbättrad mammografiverksamhet

För att mammografiverksamheten i norr ska bli bättre måste landstingen satsa mer på digitalisering och rekrytering och utbildning av röntgenläkare, det visar en utredning som gjorts.

Syftet med utredningen har varit att se över behovet av personal, teknisk utrustning och hur landstingen kan samarbete när det gäller att tolka röntgenbilder, det säger Ingela Jonsson landstinget Jämtland, till P4 Västerbotten.

Idag har landstingen svårt för att samarbete, alla har haft fullt upp med sina egna undersökningar och samarbete har därför inte varit möjligt, säger Ingela Jonsson,

När det gäller investering i digital mammografiutrustning så har norr och Västerbotten kommit längst - i Jämtland och Västernorrland har man inte ens utrett frågan.

Det som däremot blivit bättre är att alla kvinnor mellan 40 och 74 år i den norra regionen kallas till screening, så var det inte före 2007.