Hoppas på fortsatt flyktingsamarbete

Vindeln ingår kommuner som i ett gemensamt flyktingmottagande i Umeåregionen. Samarbetet underlättar mottagandet och diskussioner förs om projektet ska forsätta även nästa år. Något som Ulrika Gustafsson, flyktingsamordnare i Vindeln, hoppas på.

- Det är en fördel för oss mindre kommuner som inte har haft flyktingmottagning på länge att ha det här samarbetet, säger Ulrika Gustafsson.

Vindeln ingår tillsammans med Bjurholm, Nordmaling, Roberstfors och Vännäs i ett projektet som heter VIVA Introduktion. Tillsammans med Umeå samarbetar man för att snabbt hjälpa flyktingar med studier och jobb. Alla kontakter med Migrationsverket sköts av projektledarna som bland annat placerar ut flyktingarna. 

Av de 28 flyktingar som kommit till Vindeln i år har två redan fått jobb. Ulrika Gustafsson ser många fördelar med att inte bara placera ut människor på måfå.

- När vi tittar på arbetsmarknaden så har vi industrier i Vindeln som går väldigt bra, så har man teknisk bakgrund så ser vi det som positivt.

Men just i Vindelns kommun saknas det bostäder till flyktingar vilket har inneburit att kommunen fått tacka nej till en familj som skulle placeras i Vindeln. Kommunen annonserar nu efter boende och det är särskilt större lägenheter som behövs.