Kräver upprustning av Emmabodabanan

Karlskrona kommun skickar ett brev till infrastrukturminister Åsa Torstensson där man kräver att regeringen griper in för att rusta upp Emmabodabanan inom tre år.

Rikstrafiken har tidigare i höst meddelat att man drar in det mesta av sitt bidrag på sträckan eftersom järnvägen inte prioriteras.

Karlskrona kommun skriver att om inte Emmabodabanan rustas upp kommer framför allt godstrafiken genom länet, som väntas öka, bli lidande.

Även miljömålen om mindre koldioxidutsläpp blir omöjliga att leva upp till om inte tågtrafiken byggs ut, menar kommunen.