Något fler utan arbete på Gotland

Arbetslösheten på ön fortsätta att öka något under oktober. Då 1 400 personer på ön öppet arbetslösa och 370 personer hade tillfälligt jobb med anställningsstöd.

Arbetslösheten på Gotland var därmed 4,8 procent av den arbetsföra befolkningen.

375 unga i åldern 18-25 år var arbetslösa på Gotland under oktober. Därtill kommer nära 50 personer som var anställda med någon form av anställningsstöd. Det innebär att arbetslösheten bland de unga är 8,5 procent.

Jämfört med oktober 2006 så var det något färre arbetslösa på ön i oktober 2007 år.