NCC får bygga nya E4

Det blir byggföretaget NCC som får bygga motorvägen mellan Enånger och Hudiksvall - det står nu klart. Vägbygget, som innehåller 17 broar och är 25 kilometer lång beräknas starta omedelbart efter nyår, och ska vara klar hösten 2010, och innebär totalt ett hundratal arbetstillfällen.

Totala kostnaden beräknas till 438 miljoner kronor, där Hudiksvalls kommun svarar för mellanskillnaden mellan trefältsväg och fyrfältsväg - en summa på 30 miljoner.

Den nya vägsträckan är efterlängtad då den ersätter en ytterst olycksdrabbad del av vägnätet mellan Stockholm och Sundsvall.