SCA bryter mot sin egen miljöpolicy

Skogsbolaget SCA Forest Products har vid flera tillfällen brytit mot sin egen miljöpolicy, genom att avverka skog med höga naturvärden som är viktig för många hotade växt- och djurarter. Enligt Hans Sundström, på naturskyddsföreningen i Västernorrland, har företaget också brutit mot en internationell miljöcertifiering, som SCA har tagit på sig att följa.

.
.
.

Ett exempel är Mellanbergsmyrorna i Sollefteå kommun. För något år sen var det ett gammelskogsområdet med höga naturvärden och hemvist för många hotade arter.

Nu har stora delar avverkats, kvar finns ett skövlat hygge.

– Här har maskinförarna haft bärsärkagång på naturvärden, säger Hans Sundström.

FSC märkningen är frivillig, alla stora skogsbolag är med, däribland SCA.

Sällsynta arter

Märkningen innebär bland annat att markägaren förbundit sig att inte avverka skogsområden som innehåller sällsynta växt- och djurarter, spara lövträd och gamla träd och inte förstöra död ved.

Men på Mellanbergsmyrorna har allt detta skett. Hans Sundström pekar på en stubbe som avverkats.

– Det här är en stubbe av en riktigt gammeltall som överlevt minst två bränder. Det här är ett exempel på ett träd som ska sparas, det är SCA:s skyldighet enligt FSC att spara de här träden.

Tiotal anmälningar

Området är inte det enda, enligt Hans Sundström. Han kommer att skicka in ett tiotal FSC-anmälningar bara i år.

Björn Lyngfelt, informationsdirektör på SCA, medger att företaget har avverkat skog med höga naturvärden på Mellanbergsmyrorna. Enligt honom handlar det om tre till fyra hektar som borde ha sparats, förutom de cirka tio som bolaget inte avverkade i området.

– I det här fallet och i något annat fall som Naturskyddsföreningen har tagit upp ger jag dem rätt, säger han.

– Vi har alltså inte levt upp till våra miljömål här och vi har inte gjort ett bra arbete. När det gäller certifieringen så följer den som en bekräftelse på detta, så då blir det allvarliga om vi inte gör som vi säger att vi ska göra.

Bättre utbildning

Björn Lyngfelt berättar att SCA jobbar med bättre utbildning och tydligare ledning till de som planerar och avverkat, att naturvårdsarbetet är viktigt.

Han poängterar att SCA sätter undan ungefär 5 procent av sitt skogsbestånd på frivillig väg, skogar med höga naturvärden som inte avverkas. Men medger också att det sker misstag.

– Jag tycker att man kan jämföra det med arbetsmiljöarbete. Vi har det självklara målet att inte ha några olyckor på våra arbetsplatser. Likväl händer det olyckor. I regel för att en individ gör ett misstag, säger han.

Mikael B Andersson
mikael.b.andersson@sr.se