Ikea och Billerud beroende av järnvägen

Beskedet om att all järvägstrafik på Haparandabanan kan komma att läggas ner från 2012 kommer att få stora konsekvenser för de företag som är beroende av järnvägstrafiken. Ökade kostnader och minskade anslag är anledningen till en urholkad investeringsbudget hos Banverket och då ligger Haparandabanan i riskzonen.

Banverket har inte tillräckligt men pengar för att finansiera framtidens upprustning av järnvägsnätet. Anslagen från staten är för låga och prisutvecklingen på 17 procent 2004-2006 har fortsatt med ytterligare fyra procent hittills i år samtidigt som anslagen räknas upp med 1,9 procent. Detta innebär att nya projekt måste senareläggas eller helt skjutas ur planen.

I ett förslag som anpassats efter budgetpropositionen innebär det att senarelägga hela Haparandabanan vilket medför att trafiken stoppas 2012 och några år framåt.

– Idag tar vi nästan alla transporter till varuhuset i Haparanda och vår ambition är att minska vår miljöpåverkan så det vore negativt tycker jag, säger Fredrik Warohlén som är informationschef vid Ikea Sverige.

För Billerud i Karlsborg skulle det inte gå att driva vidare någon verksamhet om järnvägen försvinner. Detta då det mesta av transporterna både till och från kunder går via järnväg.

– Vi är ju helt beroende av en fungerande järnväg och jag förutsätter att det kommer att finnas kvar en fungerande järnväg, säger Stina Blombäck, vd på Billerud Karlsborg.