Endast en dansk politiker kom till möte

När föreningen Öresundsborger på torsdagskvällen bjöd in 60 folketingskandidater till ett valmöte dök bara en upp. Intresset var svalt eftersom inga röster kunde fångas upp hos de icke röstberättigade svensk-danskarna.

– Jag är förvånad att jag är den ende politikern här ikväll. Det borde uppta alla politiska partier, säger Poul Hauch Fenger från det nybildade partiet Ny allians.

Han var den enda kandidaten som dök upp. Åtta stolar stod tomma för att manifestera illviljan hos de andra partierna att diskutera Öresundsfrågor. Frågor om infrastruktur, skatt och arbete avhandlades utan de andra partiernas medverkan. Bland de 130 personerna i publiken fanns många olika erfarenheter av hur knepigt det kan vara att bo i Sverige och jobba i Danmark.

Poul Hauch Fenger lovade att göra vad han kan för att se till så att danskarna i utlandet kan få rösta i nästa val.