Färdtjänst med ny beställningscentral

En ny beställningscentral ska från och med 2009 ta hand om färdtjänsten i Kungsbacka.

Kommunfullmäktige beslutade på torsdagskvällen att kommunen ska köpa in den tjänsten. Pensionärspartiet SPI, partiet Kungsbackaborna och vänsterpartiet hörde till dem som röstade emot nyordningen. Några ledamöter från andra partier lade också ner sina röster, men det blev ändå en klar majoritet för att inrätta en beställningscentral för färdtjänsten i Kungsbacka.

Synskadade och andra funktionshindrade har framfört farhågor om att det ska bli längre väntetider när färdtjänsttagarna i Kungsbacka ska samåka mera än i dag.