Framtiden för Matfesten i Skellefteå är oklar

Matfesten startade 2005 på initiativ från Skellefteå kommun, och meningen var att någon privat entreprenör skulle driva matfesten vidare från 2006.

Än så länge har kommunen inte hittat någon som vill driva matfesten, men fritidsnämnden anser att den har blivit en succe, och att den bör leva vidare.

Fritidsnämden gör nu ett sista försök att hitta någon som vill driva matfesten, och om inte det går så kommer nämnden att ansöka om en halv miljon kronor för att genomföra nästa års matfest.