Landstingsbidrag till fontänhus

Landstingsstyrelsen tycker att idén med ett så kallat Fontänhus i Jönköping är bra och kan tänkta sig att bidra med 200 000 kronor om huset blir verklighet.

Det är vänsterpartiet som från början föreslagit att landstinget ska bidraga med pengar.

Ett Fontänhus är en lokal för psykiskt funktionshindrade där man kan få sysselsättning, gemenskap och rehabilitering.